Godsheide en de auto

Aan de slag met de engagementen ‘Opmaak wegprofiel Kiezelstraat’ 
‘Opmaak wegprofiel Beerhoutstraat'

Tekst & foto's: werkenaanwijken.be

Eindresultaat: download hier de wegenisplannen heraanleg Kiezelstraat (2023)

_________________________________

Context —

Aquafin wil op termijn de riolering onder de Kiezelstraat vervangen door een gescheiden stelsel. Aansluitend zal de dienst Wegen de Kiezelstraat opnieuw aanleggen. De timing van deze werken is afhankelijk van het bekomen van subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit zal nog enkele jaren duren.

Op dat moment moeten verschillende ontwerpkeuzes worden gemaakt die het uitzicht van deze straat ingrijpend kunnen veranderen. Zo beschikt de Kiezelstraat momenteel niet over een fietspad. Voor de aanleg van een aanliggend fietspad moeten mogelijk de straatbeeldbepalende bomen wijken. De dienst Wegen is bereid om het ontwerp voor de Kiezelstraat af te stemmen op wat uit het participatietraject als meest gedragen inrichtingsvoorstel naar voren komt.

Ook in de Beerhoutstraat worden binnen enkele jaren gelijkaardige werken uitgevoerd als in de Kiezelstraat. De dienst Wegen is bereid om ook dit ontwerp af te stemmen op wat uit het participatietraject als meest gedragen inrichtingsvoorstel naar voren komt.

werkmoment 1

Werkmoment 1 —

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van de auto in Godsheide):

   • Veilig
   • Groen
   • Traag maar zeker bereikbaar
   • Aanleg
werkmoment 2

Werkmoment 2 —

Op 8 februari kwam de werkgroep ‘Godsheide en de auto’ samen in de Koffiebranderij in de Kiezelstraat. Gedreven door de geur van verse koffie tekende iedereen eerst zijn ideaal wegprofiel uit.

Dit ideaalprofiel werd vervolgens in drie groepen besproken en toegepast op het eerste stuk van de Kiezelstraat (wat begint aan de Universiteitslaan en eindigt aan de Beerhoutstraat), het stuk van de Kiezelstraat dat door het dorpscentrum gaat, of op de Beerhoutstraat.

Uiteindelijk zijn er voor elk van deze 3 wegdelen 3 profiel varianten voorgesteld. Op maandag 12 maart zal de werkgroep deze 3 varianten uitproberen op één locatie in de Kiezelstraat.

werkmoment 3

Werkmoment 3 —

Op 12 maart kwam de werkgroep ‘Godsheide en de auto’ samen in de Kiezelstraat, gehuld in fluo hesjes en gewapend met spuitbussen, kegels en verkeersborden.

Na twee uur meten en overleggen stonden er drie mogelijke wegprofielen uitgetekend op het asfalt. Eén profiel met afgeschermde fietspaden aan beide kanten van de Kiezelstraat (nummer 1), één waar er aan één kant een breed afgeschermd voetpad komt (waar fietsers ook welkom zijn) (nummer 2), en één waar de weg wat versmalt maar voor de rest alles hetzelfde blijft (nummer 3).

Werkmoment 4 —

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: een nieuw wegprofiel voor de Kiezelstraat met een gescheiden fietspad (foto: Iwert Bernakiewicz/ kaarten: Magma Architecten).


— Nieuws in je mailbox —

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief van De Unie Godsheide en ontvang de laatste nieuwtjes in je mailbox.