Godskesgazet

Godskesgazet —

Winter 2022-2023

Het wijkkrantje voor Wolske, Centrum en Malpertuus elk seizoen in je brievenbus. Mer dank aan de vrijwilligers en de Stad Hasselt.

De Godskesgazet is één van de buurtkrantjes die in Hasselt verschijnen. Via deze krantjes hoopt de stad gerichte informatie op een toegankelijke manier naar de buurten brengen.

Het initiatief voor de Godskesgazet kwam van de Godsheidenaren zelf. Godsheide is een wijk die uit drie verschillende delen bestaat: Centrum, Malpertuus en Wolske. Het uitbrengen van één gezamenlijke wijkkrant  komt de betrokkenheid van de delen ten goede. 

Godsheide heeft een volledig autonome redactie. Voor de lay-out werken we samen met de vormgever van de stad. Door een vast sjabloon blijft de herkenbaarheid en de link met de stad Hasselt duidelijk.

Tijdens de redactieraad bepalen de redactieleden de inhoud voor de volgende buurtkrant. Slechts één van de vierentwintig pagina’s wordt ingevuld door de stad. De redactie streeft naar een zeer diverse krant. Een krant die zowel jong als oud aanspreekt, die interessant is voor nieuwe buurtbewoners maar ook voor de oudste Godsheidenaren.

Om de participatie te verhogen mogen inwoners van Godsheide ook zelf een artikel inzenden, een voorstel doen voor een bepaald onderwerp of foto’s aanleveren. 

De vaste redactieleden zijn:

  • Dirk Lambrichts
  • Renilde Cox
  • Rik Emonds
  • Gudrun Bongaerts
  • Kaat Bogaert
  • Renaat Roekaers

Communicatie via godskesgazet@de-unie-godsheide.be